Vattenburet värmesystem

Många hushåll använder sig av ett vattenburet värmesystem för att värma upp hus och garage. Ofta kommer dessa system av att man tidigare eldat med ved- eller olje panna men även nyare hus installerar man vattenburet  eller konverterar från elvärme till vattenburen värme.

 

Vattenburen värme är en form av uppvärmning som går ut på att det cirkulerar varmt vatten i husets rörsystem som går till element, värmefläktar eller till golvvärmesystemet. Detta styrs av en ved- eller oljepanna, berg- eller jordvärme, värmeväxlare till fjärrvärme eller genom en varmvattenberedare som är elektrisk (en så kallad elpanna).

Fördelar och nackdelar

Många väljer vattenburen värme eftersom det är så flexibelt i skillnad mot direktverkande el. Du har fler valmöjligheter angående vilken uppvärmningskälla du vill använda och blir billigare i längden. Nackdelen är att installationskostnaden blir högre och att system och avlopp kan frysa sönder om man inte håller det cirkulerande och varmt vintertid i exempelvis fritidshus. Även läckage kan uppstå vid skador av rören så att dra dem synliga istället för att gömma dem inne i väggarna kan vara att föredra för att upptäcka och förebygga skador i tid.

Tryck och cirkulation

Själva rörsystemet använder sig av en cirkulationspump för att hela tiden hålla ett tryck i systemet. Detta för att vattnet ska kunna drivas runt till alla element i huset och detta tryck visas sen via en manometer. Elementen i huset styrs i dagsläget ofta av en termostat för att hålla en behaglig värme motför tidigare då de vattenburna elementen styrdes av pannans värme.