Vattenburet värmesystem

Många hushåll använder sig av ett vattenburet värmesystem för att värma upp hus och garage. Ofta kommer dessa system av att man tidigare eldat med ved- eller oljepanna men även nyare hus installerar man vattenburet eller konverterar från elvärme till vattenburen värme.

 

Vattenburen värme är en form av uppvärmning som går ut på att det cirkulerar varmt vatten i husets rörsystem som går till element, värmefläktar eller till golvvärmesystemet. Detta styrs av en ved- eller oljepanna, berg- eller jordvärme, värmeväxlare till fjärrvärme eller genom en varmvattenberedare som är elektrisk (en så kallad elpanna).

Fördelar och nackdelar

Många väljer vattenburen värme eftersom det är så flexibelt i skillnad mot direktverkande el. Du har fler valmöjligheter angående vilken uppvärmningskälla du vill använda och blir billigare i längden. Nackdelen är att installationskostnaden blir högre och att system och avlopp kan frysa sönder om man inte håller det cirkulerande och varmt vintertid i exempelvis fritidshus. Även läckage kan uppstå vid skador på rören så att dra dem synliga istället för att gömma dem inne i väggarna kan vara att föredra för att upptäcka och förebygga skador i tid.

Tryck och cirkulation

Själva rörsystemet använder sig av en cirkulationspump för att hela tiden hålla ett tryck i systemet. Detta för att vattnet ska kunna drivas runt till alla element i huset och detta tryck visas sen via en manometer. Elementen i huset styrs i dagsläget ofta av en termostat för att hålla en behaglig värme mot för tidigare då de vattenburna elementen styrdes av pannans värme.

Olika former av vattenburen värme

Det finns olika former av vattenburen värme som man kan använda sig av och vi tänkte lista några stycken här nedan

  • Fjärrvärme fungerar genom att du har en central anläggning som värmer vattnet som sedan leds vidare till ditt hus genom ledningar nedgrävda i marken, det krävs givetvis att man är ansluten till ett fjärrvärmenät och är endast aktuellt i tätbebyggt område.
  • Pellets är träspån som man pressar till pelletsform och som sedan matas in i en panna via en skruv, vattnet leds sedan från pannan precis som en vedpanna
  • Bergvärme och jordvärme utvinns ur berget respektive jorden genom en slang med köldmedel, detta medel pumpas runt och ta därmed med sig värme till en värmeväxlare som sitter inne i huset. Jordvärmen blir oftast billigare eftersom man då slipper borra hål.
  • Luftvattenvärmepumpen tar energin från luften utomhus och distribuerar den inne i huset genom det vattenburna systemet. Har man inte tillgång till berg, sjö eller mark så är detta ett bra system att hämta sin värme. Den låter dock lite mer än de övriga systemen ifrån utomhus delen som sitter på utsidan väggen så det gäller att tänka på grannarna.

Välj själv

Trots all denna information på fötterna som talar för ett vattenburet värmesystem så är det i slutändan ändå du själv som måste göra ett aktivt val huruvida det känns rätt för dig eller inte. Det kommer, som vi till viss del tagit upp, alltid att finnas både för och nackdelar med alla sorters lösningar och de som talar gott om både det ena och det andra av helt skilda orsaker. Ibland kanske de till och med uttalar sig utan att egentligen ha någon direkt koll på läget, vilket göra att man verkligen bör sålla agnarna från vetet. Det viktigaste är att du själv satt dig in en del i vad som skulle kunna passa . På så vis är det betydligt lättare att kunna motivera för sig själv varför man gjort som man gjort och leva med sitt val.

Sök

Arkiv